Dintre acestea, șase burse se acordă pe criterii de performanță, iar alte șase burse se acordă pe criterii sociale. Sunt bineveniți studenți teologi, masteranzi în teologie, dar și din orice alt domeniu de științe, care nu beneficiază de altă bursă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 

Dosarul va cuprinde:
 *Carte de identitate – copie;
 *Adeverință de student;
 *Documente privind performanța universitară;
 *Documente privind situația socială sau medicală (după caz).

 

Dosarele se pot depune la Secretariatul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, sala AS 004, în perioada 4 – 29 februarie.Selecția dosarelor va avea loc pe 7 martie, sala AS 001, în urma interviului final. Listele câștigătorilor vor fi afișate la avizierul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, dar și pe site-ul Universității, începând cu 9 martie 2016.