Liga Studenților din Galați a solicitat Universității „Dunărea de Jos” din Galați refacerea listelor cu studenții beneficiari ai burselor de stimulare a performanței, în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, în conformitate cu  Hotărârea Senatului nr. 169 din 28 septembrie 2017, care reglementează Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu frecvenţă. Atragem astfel atenția asupra nerespectării dreptului tuturor studenților etnici români de a beneficia de acest tip de bursă.

           Liga Studenților din Galați susține performanța în educație și nu consideră justă implicarea criteriilor etnice în ceea ce privește acordarea burselor de stimulare a performanței.