Metodologii și Regulamente

» REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII UNIVERSITARE A STUDENŢILOR «

» REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE «

» REGULAMENT EVALUARE STUDENŢI «

» REGULAMENT INSTITUŢIONAL «

» REGULAMENT FINALIZARE STUDII «

» REGULAMENT ADMITERE DOCTORAT «

» REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU ACTIVITATEA STUDENŢILOR ŞI PROBLEME SOCIALE A SENATULUI «

» REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DIDACTICE ŞI DE CALITATE A SEATULUI «

» REGULAMENTUL COMISIEI JURIDICE ŞI DE ETICĂ «

» REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU BAZA MATERIALĂ, BUGET ŞI FINANŢ «

» REGULAMENT COMISIE ORGANIZATORICĂ ŞI CANCELARIA SENATULUI «

» REGULAMENT COMISIE PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ «

» REGULAMENT CEU «

» METODOLOGIA DESFĂŞURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI «

» METODOLOGIE ALEGERI CSUD – CODUCĂTORI «

» METODOLOGIE ALEGERI CSUD – DOCTORANZI «

» METODOLOGIE DPPD «

» METODOLOGIE FINALIZARE STUDII «

» METODOLOGIE RECUNOAŞTERE STUDII DIFERITE BOLOGNA «

» METODOLOGIE RECUNOAŞTERE STUDII ERASMUS «

» METODOLOGIE RECUNOAŞTERE STUDII NEREGLEMETATE «

» METODOLOGIE CONCURS POSTURI DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ «

» METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE «

» METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ, STANDARDELE DE REFERINŢĂ ŞI LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ «

» SITUAŢIA PRIVIND AVIZUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC CU PRIVIRE LA DOSARELE DE CONCURS ALE CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC PE DURATĂ NEDETERMINATĂ «

» CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ «

» ORGANIGRAMĂ «

» STRUCTURA SENATULUI «