Misiune

Misiunea Ligii Studenţilor din Galaţi este de a promova, apăra şi reprezenta interesele studenţilor, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul vieţii societăţii româneşti;

 

Liga Studenţilor din Galaţi promovează spiritul democratic în mediul universitar şi în societatea românească;

Aceasta are misiunea de a promova autonomia universitară;

 

Liga Studenţilor din Galaţi stabileşte strânse legături de solidaritate şi prietenie între membrii săi;

 

Organizaţia de la malul Dunării are misiunea de a promova respectarea principiilor cuprinse în statut;

 

Una din misiunile organizaţiei este de a promova şi facilita accesul L.S.G., la resurse private şi publice, precum şi a parteneriatului dintre autorităţile publice şi L.S.G. 

 

Liga Studenţilor din Galaţi, urmăreşte ca studenţii să fie reprezentaţi corect şi eficient în Consiliile Facultăţilor şi a Senatului Universitatii potrivit legii in vigoare.