Prezentare

Înfiinţată încă din anul 1991, dar cu un caracter formal până în anul 1995, Liga Studenţilor din Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi (L.S.G.) susţine şi reprezintă interesele studenţilor atât în raport cu actorii din mediul academic local şi naţional, cât şi în raport cu structurile sindicale naţionale, mediul privat şi autoritățile locale, sub aspect educaţional, social, economic şi cultural.

Totodată, L.S.G. urmăreşte reprezentarea eficient şi corectă a studenţilor în Consiliile şi Comisiile Facultăţilor, Senatul Universitar şiConsiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare, a Legii Educaţiei Naţionale şi a Procesului de la Bologna.

L.S.G. încurajează şi susţine implicarea studenţilor în procesul decizional din mediul academic, de la nivel local şi naţional, precum şi formarea de lideri şi promovarea acestora, în vederea consolidării societăţii civile româneşti non-partizane.

 

La nivel local:

Prin departamentele sale, L.S.G. facilitează pregătirea şi implicarea studenţilor în programe de tineret cu specific cultural, social, educaţional şi de divertisment, care prin mecanisme non-formale completează cunoştinţele teoretice şi practice ale studenţilor, încurajează dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă şi asigură dezvoltarea personală.

 

La nivel naţional: 

Liga Studenţilor este membră a Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), prima şi cea mai importantă federaţie naţionala studenţească, aceasta fiind singura structură de acest tip din ţara noastră afiliata la ESU (EUROPEAN STUDENT’S UNION).

De-a lungul timpului, prin activităţile desfăşurate, L.S.G. s-a implicat cu succes în procesele elective desfăşurate la nivel de universitate, iar la nivel naţional a reuşit să obţină introducerea de amendamente în Legea Învăţământului Superior şi în Legea Educaţiei Naţionale, fiind un exemplu de bune practici pentru restul organizaţiilor membre A.N.O.S.R.

 

Activitatea L.S.G. se desfăşoara în baza statutului şi a programelor de acţiune adoptate în Adunarea Generală sau în Colegiul Director.

 

Scopurile L.S.G. sunt:

– promovarea, apărarea şi reprezentarea intereselor membrilor săi, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul vieţii societăţii româneşti;

– promovarea spiritului democratic în mediul universitar şi în societatea românească;

– promovarea autonomiei universitare;

– stabilirea unor strânse legături de solidaritate şi prietenie între membrii săi;

– promovarea respectării principiilor L.S.G.;

– promovarea şi facilitarea accesului L.S.G. la resurse private şi publice precum şi a parteneriatului dintre autorităţile publice şi L.S.G.;

– urmăreşte ca membrii săi să fie reprezentaţi corect şi eficient în Consiliile Facultăţilor şi a Senatului Universităţii potrivit legii în vigoare.

 

Mijloacele de realizare a scopurilor L.S.G. sunt:

– iniţierea, sprijinirea şi organizarea activităţii de orice fel care sunt în interesul studenţilor. Aceste activităţi se pot desfăşura prin acţiuni, programe sau prestări servicii, de utilitate publică şi pot avea un caracter profesional, social, cultural, distractiv, turistic, ecologic, economic şi de angajare civică;

– desfăşurarea de activităţi editoriale şi propagandistice;

– promovarea colaborării cu organizaţiile şi instituţiile din ţară şi din străinatate şi eventual afilierea la acestea în masura în care scopurile acestora coincid cu cele ale L.S.G. şi în condiţiile prevăzute de statut;

– organizarea unor acţiuni de protest (petiţia, negocierea, demonstraţia şi greva), în cazul în care sunt ameninţate drepturile studenţeşti sau ale membrilor săi;

– susţinerea prin mijloace statutare a revendicărilor democratice ale unor organizaţii sau persoane şi luarea unor atitudini împotriva încălcării drepturilor omului şi normelor social-politice democratice.

 

Oportunităţi:

 1. Profesionale:

L.S.G. facilitează dezvoltarea abilităţilor de leader, lucru în echipă și dezvoltare personală a studenților. Prin intermediul reţelei de parteneri din mediul privat, L.S.G. sprijină inserţia studenţilor și a absolvenților pe piaţa forţei de muncă și organizează: ateliere de formare profesională, târguri de job-uri etc. De asemenea, L.S.G. asigură informarea studenților cu privire la programele de mobilități naționale și internaționale de tip Work and Travel.

 2. Sociale:

Asigură accesul la informaţii, consilierea privind bursele, taxele, taberele studenţeşti și promovează implicarea studenților în elaborarea politicilor privind îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale studenţilor.

3. Educaţionale:

Organizează sesiuni de informare şi ateliere privind reforma învăţământului superior în România, Procesul de la Bologna, mobilitatea studenţilor etc. Asigură alegerea, formarea şi responsabilizarea reprezentanţilor studenţilor din organismele cu rol decizional din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, oferă oportunităţi de relaţionare cu structuri studenţeşti naţionale şi implicarea în procesul decizional la nivel naţional, asigură pregătirea în domeniul culturii organizaţionale şi elaborarea politicilor studenţeşti.

4. Programe culturale şi divertisment:

Organizate în parteneriat cu Universitatea şi Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi, programele L.S.G. se bucură de continuitate şi apreciere din partea studenţilor:  Zilele Studenților Gălățeni, Balul Bobocilor, Revelionul pentru studenți, Serate Folk, Sărbătoarea Dragobetelui,  Zilele Basarabiei, L.S.G. OLIMP-X, Galați Summer University, Workshop-uri, Training-uri