Principiile LSG

»Principiul Libertății«

concretizat în libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor, libertatea de asociere, libertatea cuvântului, libertatea opţiunii politice şi religioase

 

 

»Principiul Democrației«

concretizat în sprijinirea instituţiilor democratice a formelor specifice statului de drept, asigurarea dreptului de a participa la conducerea institutelor de învăţământ superior şi a societăţii, asigurarea dreptului de a protesta prin mijloace democratice

 

 

»Principiul Competenței«

care cere ca selecţia în orice activitate să fie făcută exclusiv în funcţie de aptitudini, pregatire profesională şi conduită morală

 

 

»Principiul Legalității«

care cere ca desfăşurarea vieţii societăţii să se facă în conformitate cu legile ţării şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

 

 

»Principiul Non-partizanatului«

care înseamnă nealinierea la nicio ideologie şi politică de partid, păstrarea unei atitudini civice responsabile, susţinând pluralitatea de opţiuni politice şi ideologice

 

 

»Principiul Non-violenței«

care se concretizează în refuzul şi condamnarea atitudinii violente, promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului