Ministerul Tineretului și Sportului prin  Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți organizează, prin intermediul Caselor de Cultură ale Studenților  în perioada vacanței de vară 2015, Programul Național „Tabere Studențești”. Acestea se vor desfășura la mare (85% din locuri) si la munte (15%din locuri).

Studenții vor beneficia de locuri gratuite în tabere, în limita locurilor repartizate în funcție de rezultatele obținute la învățătură și la activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice sau sportive, excepție făcând cazurile sociale.

 

Pe perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod GRATUIT de cazare și masă.

 

Studenţii ce pot beneficia de un loc de tabără trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

 

–       Să fie studenţi înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele din anul anterior, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master), în vârstă de până la 35 de ani.

 

În cazul studenţilor ce optează pentru caz special adică acei copii orfani de ambii părinţi sau cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, ierarhizarea se face după cazul social, iar criteriul de student intergralist NU se aplică.

 

Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Naţional “Tabere Studenţeşti” în 2015 vor avea la dispoziţie trei modalităţi de a depune cererea de solicitare a unui loc de tabără:

 

–       Prin completarea şi depunerea unei cereri tip, direct la secretariatele facultăţilor în perioada 20 aprilie – 1 mai 2015. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăţilor.

–       Prin transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afişat de facultate la avizier şi pe pagina personală odată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

.-       Prin transmiterea cererii tip la adresa de e-mail afişată de facultate la avizier odată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

 

Pentru mai multe detalii click AICI pentru metodologia de acordare a taberelor studenţeşti.

 

Adresa UDJ repartizare primară locuri tabere studenţeşti 2015